Benvinguts a la pàgina oficial de l'ACATERM
(Associació Catalana de Terminologia)


L'Associació Catalana de Terminologia és una associació que vol afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, constituir una http://profitbroker.com.ar/descargar-la-aplicacion-iq-option plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l'àmbit de la terminologia, promoure la provisió i l'intercanvi d'informació sobre les activitats terminològiques entre les persones usuàries i professionals de la terminologia i establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions de finalitats semblants.
Les activitats regulars de l'ACATERM són: l'organització de jornades acadèmiques, l'actualització permanent de notícies sobre terminologia a la pàgina web i l'edició d'una revista electrònica amb el doble perfil de revista divulgativa i de revista especialitzada amb https://profitbroker.com.ar/descargar-la-aplicacion-iq-option avaluació d'experts. 

Webstats4U - Free web site statistics

(c) ACATERM - 21 https://www.profitbroker.com.ar/descargar-la-aplicacion-iq-option de juny de 2007